OBJEKTIF SEKOLAH

  • Melahirkan generasi yang mencintai kalam ilahi, menghafaz, memahami dan mengamalkannya serta menyebarkannya kepada orang lain.
  • Melahirkan generasi yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan beramal dengannya.
  • Melahirkan sebuah keluarga muslim yang sebenar, di mana anak-anak kasih dan hormatkan kedua ibu bapa.
  • Melahirkan generasi Islam yang berilmu, beriman, beramal, berpenghayatan dan berjiwa serta berakhlak mulia.
  • Melahirkan insan yang kamil lagi muktakammil di bawah naungan Al-Quran dan Al- Sunnah.
  • Melahirkan para Hufaz (Hafiz dan Hafizah) dan Ulama yang bertaqwa, berketerampilan, diiktirafselaras dengan keperluan ummah dan 
  • Mewujudkan pemeliharaan Al-Quran sebagai aset umat untuk generasi akan datang dan menjadikan isi kandung Al-Quran pada jasad individu muslim sebagai Al-Quran bergerak untuk dijadikan sebagai panduan secara praktikal pada seluruh alam.